27 November 2011

Peranan dan tugas guru pemulihan

PERANAN DAN TUGAS GURU PEMULIHAN
Menurut Koh Boh Boon (1981), guru mestilah mempunayi kemahiran dan ini bergantung kepada : 
1-    Kebolehan dan kecekapan guru dalam menjalankan pendidikan pemulihan 
2-    Kemahuan guru untuk mempelajari and mencuba aktiviti-aktiviti pemulihan 
3-    Bekerjasama dengan rakan-rakan sejawat dan guru besar dalam mencuba sesetengah aktiviti pemuliahan yang dipelajari

Bahagian Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia dalam surat Pekeliling bertarikh 17 Mac 1986, Jilid v/ (29) telah menyenaraikan beberapa peranan dan tugas guru pemulihan. Antaranya :
 •        Menjalankan kerja-kerja pemulihan
 •            Membantu guru-guru asas dalam hal-hal :
 •        Mengenal pasti murid-murid lemah
 •       Merancang dan menyediakan aktiviti
 •       Mengatur jadual waktu pengajaran
 •       Mengajar bersama-sama guru asas
 •       Berjumpa dan berbincang dengan guru kelas
 •       Membuat penilaian dan merekodkannya
 •       Menjadi ahli jawatankuasa KBSR sekolah
 •       Mengadakan bengkel di peringkat sekolah dan daerah
 •       Tugas-tugas lain

0 comments:

Post a Comment